Generhvervelse


 Generhvervelse kat.B (betinget frakendelse)

 

Prisen generhverelses pakke er DDK : 3600,-

 • Teori torsdag i lige uger fra 19.00-21.00
 • Undervisnings matriale
 • Digital teoribog
 • 3 kørelektioner a 45min
 • Lån af skolevogn til praktisk prøve

Prisen indholder ikke:

 • Prøvegebyr politi : DDK 1000,-

Betinget frakendelse

 

Har du fået en betinget frakendelse af førerretten, vil politiet indkalde dig til kontrollerende køreprøve. Fristen for aflæggelse af den kontrollerende køreprøve er normalt 6 måneder fra indkaldelsen.

Har du fået betinget frakendelse af førerretten på grund af spirituskørsel, skal du også gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Hvis du ikke aflægger prøven, bliver dit kørekort inddraget. Det samme gælder, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest.

Kontrollerende prøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer, inden du skal aflægge prøven.

 

Kursus i Alkohol og Trafik – A/T-kursus

Ved betinget frakendelse for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Kurset er obligatorisk og du kan umiddelbart begynde på første ledige kursus.

 

 Generhvervelse kat.B (ubetinget frakendelse)

 

Prisen generhverelses pakke er DDK : 3600,-

 • Fri teori hver torsdag fra 19.00-21.00
 • Undervisnings matriale
 • Digital teoribog
 • 3 kørelektioner a 45min
 • Lån af skolevogn til praktisk prøve

Prisen indholder ikke:

 • Prøvegebyr politi : DDK 890,-
 • Foto
 • A/T-kursus

 

Ubetinget frakendelse

 

Har du fået en ubetinget frakendelse, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes den ubetingede frakendelse spirituskørsel, (herunder promillekørsel efter de tidligere gældende regler før 1. september 2005), skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik, inden du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest.

Kontrollerende prøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer, inden du skal aflægge prøven.

Kursus i Alkohol og Trafik – A/T-kursus
Ved generhvervelse for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Kurset er obligatorisk og du kan tidligst begynde kurset 3 måneder før din frakendelse udløber.

 

 

Kørselsforbud

 

 

 

Prisen er DKK 6000,- inkl. moms.

 

 

 

Prisen indeholder ikke:

 • Prøvegebyr politi : DKK 890.-
 • Evt. ekstra kørelektioner : DKK 490.-
 • foto

 

 

Kørselsforbud

 

Du får kørselsforbud, hvis du laver grove trafikforseelser inden for de første tre år, efter du har taget dit første kørekort. Det gælder:

 • Overskride den tilladte hastighed med over 60 % i personbil, varebil mv.
 • Overskride den tilladte hastighed med over 40 % i lastbil, bus, personbil med trailer mv.
 • Køre 160 km/t eller mere på motorvejene
 • Køre spirituskørsel med over 0,5 promille
 • Køre uforsvarligt eller hensynsløst fx ved at overhale hasarderet, ikke overholde vigepligt eller chikanere andre trafikanter.

 

Fra 1. september 2005 får du også kørselsforbud, hvis du får 2 klip inden for de første 3 år, du har kørekort.

 

Hvis du laver endnu grovere overtrædelser, eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du selvfølgelig risikere en strengere straf.

Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbudet promillekørsel, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol og Trafik.
 

 

Særlig køreundervisning

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

      • Trafikadfærd
      • Grundregler for bilkørsel
      • Manøvrer på vej

 

Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.

 

Kursus i Alkohol og Trafik – A/T-kursus:

 

Ved kørselsforbud for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Kurset er obligatorisk og du kan umiddelbart begynde på første ledige kursus.

 

 

Personbil

Kommende holdstarter

Tirsdag d. 11 januar kl 18.00

 

Åben for tilmeldning

Torsdag den 24. februar kl 16.00

Tirsdag den 29.marts kl 18.00

Torsdag den 21. april kl 18.30

Torsdag den 12. maj kl 16.00

Tirsdag den 07. juni kl 18.00

Torsdag den 11. august kl 16.00